Virksomhedsbesøg får flere til unge til at interessere sig for erhvervsfaglige uddannelser

Migatronic Automation i Aabybro åbnede i efteråret dørene for de ældste elever i folkeskolerne i forbindelse med initiativet Hænderne Op. Det resulterede i to mulige lærlingeemner for virksomheden.

Fokus på håndværksmæssige uddannelser i folkeskolen er ikke tilstrækkeligt. Det mener fabrikschef i Migatronic Automation, Keld Kjelgaard.

Derfor var Migatronic Automation straks med på at åbne dørene for de unge tilbage i november, da det fælles nordjysk initiativ Hænderne Op løb af stablen. Et fælles åbent hus for folkeskolens 7.,8. og 9. klasses elever og deres forældre. Her kunne de se nærmere på, hvilke karrieremuligheder, der er i Jammerbugt, hvis man ønsker en erhvervsmæssig uddannelse. 

”Interessen for en faglært uddannelse grundlægges i folkeskolen, og vi skal være bedre til at åbne dørene for de unge. Vi kan jo se, det virker. Efter Hænderne Op har vi kontakt til to mulige lærlinge blandt de besøgende”, siger Keld Kjelgaard.

På dagen besøgte 19 unge og deres forældre Migatronic Automation i Aabybro.

”Dagen bekræftede os i, at der er behov for, at inddrage skolerne mere for at gøre opmærksom på de mange muligheder en faglært uddannelse giver. Lærerne og UU-vejlederne skal ud af klasseværelset og i dialog med virksomhederne. På den måde øger vi lærernes kendskab til dagligdagen i en produktionsvirksomhed, så de bedre kan vejlede eleverne”, forslår Keld Kjelgaard.

Og en håndværksmæssig baggrund faktisk kan være en bedre vej ind til uddannelsen som ingeniør eller konstruktør end den gymnasiale vej.

”Hos Migatronic Automation ansætter vi primært ingeniører med en håndværkeruddannelse. På den måde ved vi, at medarbejderen har de rigtige forudsætninger og både kan bruge hænderne og hovedet”, ” siger Keld Kjelgaard.

Mødepligt til Hænderne Op i Jammerbugt
Formålet med Hænderne Op var første og fremmest at knytte erhvervslivet tættere sammen med de unge. To af skolerne i Jammerbugt Kommune havde derfor lagt undervisningen i de ældste klasser om, så eleverne havde mødepligt den pågældende lørdag. Desuden var der arrangeret bustransport for eleverne, og en miniuddannelsesmesse afrundede dagen. I alt deltog 152 elever og forældre, det var rekord for antal deltagere i landsdelen.

”Arrangementer som Hænderne Op er altid en god mulighed for at gøre opmærksom på de faglærte uddannelser, og vi er glade for det gode samarbejdet der var mellem erhvervsuddannelserne, det lokale erhvervsliv og kommunen, og at det har skabt en kontakt mellem de unge og virksomhederne”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.