Unge strømmer til Jammerbugt Kommune

Antallet af 25-29 årige har gennem hele sidste år været støt stigende i Jammerbugt Kommune. Den udviklingen fortsætter ind i 2018. Her viser årets første tal over befolkningsudviklingen, at aldersgruppen er steget med 6,40% i forhold til januar sidste år.

Der bliver fortsat flere unge mellem 25 og 29 år i Jammerbugt Kommune. Helt præcis 106 flere unge i aldersgruppen end sidste år. Det betyder, at der nu er 1746 borgere i aldersgruppen i Jammerbugt Kommunes.

”Gennem længere tid har vi set, at antallet af borgere mellem 25 og 29 år er steget. Det er positivt, at gruppen fortsat stiger. Det tyder på, at flere vælger Jammerbugt Kommune til i de år, hvor de typisk vælger at bosætte sig mere permanent og eventuelt stifter familie, ” siger borgmester Mogens Christen Gade”. 

Man kunne fristes til at tro, at stigningen i aldersgruppen sker naturligt, når borgerne bliver ældre og derfor skifter til en ny aldersgruppe. Men dette er ikke tilfældet. I løbet af 2017 er 15 borgere i Jammerbugt Kommune fyldt 25 år, og derfor rykket op i denne gruppe. Til gengæld er 22 borgere fyldt 30 år, og er derfor rykket ud af gruppen. Nettotilflytningen må derfor have en anden forklaring.

Stor diversitet i bosætningen
Kigger man på til- og fraflytningen det sidste år, er 236 personer mellem 25 og 29 år flyttet fra Jammerbugt Kommune, mens 342 personer er flyttet til i samme periode – altså en nettotilflytning på 106 personer.

De største centreringer af de 25-29 årige er i hovedbyerne. Aabybro har 256 borgere, Fjerritslev 193 borgere, Brovst 155, mens Pandrup har 144 borgere i aldersgruppen.

Saltum og Nørhalne oplever også en stigning i aldersgruppen. Det kan delvist tilskrives udstykninger af parcelhusgrunde på Gustav Zimmers Vej i Nørhalne og Fælledvej i Saltum. Derfor arbejder Jammerbugt Kommune løbende med at udstykke parcelhusgrunde for at understøtte tilflytningen. I 2017 blev 29 grunde udstykket i Aabybro, og det er besluttet at udstykke yderligere 52 grunde fordelt på 10 i Fjerritslev, 22 i Pandrup og 20 i Aabybro, mens der er planer om yderligere udstykninger i blandt andet Biersted og Saltum.

Langt de fleste byer og områder i Jammerbugt Kommune har dog stor diversitet i aldersfordelingen.

”I Jammerbugt Kommune går vi jo efter forskellen. Derfor er det skønt, at alderssammensætningen i kommunen også understøtter det. Vi har alle noget forskelligt at byde ind med, afhængig af, hvor i livet vi er, og den forskellighed er med til at berige vores mange byer”, fortæller Mogens Christen Gade. 

Den totale befolkning i Jammerbugt Kommune er ligeledes steget, og er pr. 1. januar på 38.634 borgere.