Udvidelse af Aabybro Genbrugsplads i 2020

Jammerbugt Kommune har sendt prækvalifikation for anlægsentreprisen i udbud. Anlægsentreprisen udbydes i begrænset licitation med prækvalifikation.

Anlægsentreprisen vedrører et areal på ca. 2,1 ha. Bebygget areal er ca. 350 m2, og består af terræn- og jordarbejder, kloak, afvanding, asfalt og belægning samt støttemure på genbrugspladsen. De øvrige arbejder i forbindelse med udvidelsen er opdelt i fire fagentrepriser.

Udbuddet af alle fagentrepriser udsendes i januar 2020, og anlægsarbejderne går i gang til foråret.

Læs mere om udbuddet på udbud.dk.