Uddannelse til de frivillige

Jammerbugt Kommune og Lokalhistorisk Samråd udbyder i fællesskab uddannelse i arkivarbejde til de frivillige ildsjæle i lokalhistoriske arkiver og egnssamlinger i Jammerbugt Kommune.

Uddannelse er på 5 moduler og disse udbydes gratis over de næste 2,5 år.

Modul 1 Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring – efterår 2018

Modul 2 Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger – forår 2019

Modul 3 Billeder I og II – efterår 2019

Modul 4 Lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien – forår 2020

Modul 5 Ledelse og samarbejde og arkivlederens opgaver – efterår 2020

Formålet med at udbyde undervisningen er, at man håber at kunne kvalificere arbejdet med at bevare effekter og med at formidle lokalhistorien til borgerne. Med gennemførelse af et uddannelsesforløb som dette, løftes såvel kvaliteten af arbejdsindsatsen som glæden ved at udføre den. Derudover får man lettere ved at arbejde sammen på kryds og tværs af kommunen, og ikke mindst fås en mere attraktiv platform til at rekruttere nye frivillige, som er helt afgørende for det lokalhistoriske område.

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune har bevilget 75.000 kr. til gennemførelse af de 5 moduler, som uddannelsen består af og det forventes, at i alt 100 frivillige vil gennemføre de enkelte moduler. Modul 1 gennemføres i november 2018.