Uddannelse skal klæde plejefamilier bedre på

I denne måned starter Jammerbugt Kommune et målrettet uddannelsesforløb op for fuldtidsplejefamilier. Uddannelsen skal klæde plejefamilierne bedre på til det socialpædagogiske arbejde med børnene.

Jammerbugt Kommune sender i alt 32 fuldtidsplejefamilier på uddannelse. Første hold på 16 familier starter 29. januar 2018, og de resterende 16 familier begynder lige efter sommerferien - nemlig 20. august 2018. På hvert hold deltager også kommunens plejefamiliekonsulenter.

”Vi ønsker, at hverdagen i plejefamilier fungerer, så optimalt som muligt. Formålet med uddannelsen er, at plejefamilierne får større viden om, hvorfor det er vigtigt at have fokus på, hvordan familierne er sammen. Og på deres interaktion end primært at fokusere på børnene og de unges handlinger”, fortæller plejefamiliekonsulent Jeanette Pedersen.  

Uddannelsen foregår i samarbejde med UCN act2learn og består af et akademi-modul over seks hele undervisningsdage. Dertil kommer to dage med vejledning og eksamen. Eksamen vi foregå som dialog om praksis i forholdet til plejebarnet/-børnene.

Opbygningen af uddannelsen  
Forløbet, der strækker sig over seks måneder, vil blandt andet præsentere plejefamilierne for viden om socialpædagogiske metoder samt den pædagogiske proces og de tilknyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering.

”Vores plejefamilier gør allerede et stort og kvalificeret stykke arbejde. Dette forløb skal gøre dem endnu bedre til at løfte de børn, de tager ind i deres familie”, fortæller udvalgsformand Ulla Flintholm.

Derfor er fokus i uddannelsen også på, at plejefamilierne lærer at anvende teorien i deres hverdag, de vil blive bedre til at identificere de socialpædagogiske problemstillinger og til at håndtere dem.

”Det er et velafprøvet forløb, vi sender vores plejefamilier på. Akademimodulet er blevet udviklet og afprøvet i Hjørring og Brønderslev kommune, og her har deltagerne været meget positive. Så vi forventer, at det vil hjælpe plejefamilierne i deres daglige opgave med børn og unge”, udtaler Familie og forebyggelseschef Uffe Viegh Jørgensen.