To nye D-vitamin anbefalinger

Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen ændrer fra dags dato anbefalingerne om D-vitamin-tilskud.

  • Små børn skal fortsætte med D-vitamintilskud hele året, til barnet fylder 4 år
  • Alle voksne og børn fra 4 år anbefales at tage et dagligt tilskud på 5-10 μg D-vitamin i vinterhalvåret (oktober til og med april)

Ændringen, der vedrører børn under 4 år sker, fordi styrelserne er blevet opmærksomme på, at indtaget af D-vitamin fra kosten er lavt for børn i aldersgruppen 24 måneder til 36 måneder. Dette fremgår af data fra DTU Fødevareinstituttet1. Der er ikke data for, hvor meget D-vitamin børn i alderen 36-48 måneder får fra kosten, men indtaget af D-vitamin vurderes ligeledes at være lavt for denne aldersgruppe.

Ændringen, der vedrører børn over 4 år og alle voksne, skyldes, at undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har vist, at D-vitaminniveauet falder i den periode, og at knap hver femte dan-sker, der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret.

Forældre, der har fulgt de nuværende anbefalinger, og som er stoppet med at give barnet D-vitamindråber ved to år, rådes til igen at give barnet 10 μg D-vitamin hele året, frem til barnet fylder 4 år, og herefter give tilskud i vintermånederne (fra oktober til april).


Sundhedspersoner bedes fortsat være opmærksomme på de gældende anbefalinger om tilskud, der gælder for børn med mørk hud og/eller børn, der går tildækket klædt. Børn med mørk hud og/eller børn, der går tildækket klædt, anbefales dagligt tilskud af D-vitamin på 10 μg hele året gennem hele barndommen. Sundhedsplejersker skal være opmærksomme på de nye anbefalinger, der gælder hele befolkningen i vinterhalvåret, også skal indgå i skolesundhedsarbejdet fremover.


Læs mere om de nye D-vitaminanbefalinger for børn under 4 år og for resten af befolkningen, og se opdateret vejledning om jern og vitaminer til børn under 4 år.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000