Tilbud til unge med depression, angst eller stress

Nyt tilbud i Jammerbugt Kommune skal hjælpe unge, som er udfordret af depression, angst og stress. Tilbuddet starter i april og skal støtte de unge i at vende tilbage til arbejde eller studie.

Unge rammes også af depression, stress eller angst, og det gør det ofte svært for den unge at overskue et studie eller arbejde. Derfor tilbyder Jammerbugt Kommune forløbet ”VIVA-UNG” for unge knyttet til Ungeenheden. ”VIVA-UNG” er en hjælp til de unge, så de kan mestre hverdagen med job eller studie.

Forløbet er otte uger med et fast ugeprogram, hvor både fysik og psyke blive aktiveret. Erfaringer fra et lignende forløb målrettet borgere på sygedagpengeområdet ligger til grund for VIVA-UNG.

”De gode erfaringer, vi har fra forløb for borgere på sygedagpengeområdet viser, at det hjælper at mødes med andre, når man er ramt af psykiske udfordringer. Derfor tilbyder vi nu forløbet til unge for at give dem en håndsretning til at komme videre og i gang med enten studier eller arbejde”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Et fast program
Der er tre faste mødedage om ugen i Sundhedshuset i Brovst. Her vil de unge træne i motionscenter, få undervisning i psykologiske temaer som stress, angst og depression, og træne mindfulness, for at styrke de unge i at være til stede i nuet.

”Motion og fysisk aktivitet i almindelighed har en gunstig virkning for mange, der lider af eksempelvis stress, angst og depression. Derfor tilbyder vi de unge et struktureret forløb, hvor de kan træne nogle af de ting, der kan hjælpe dem”, siger Sundheds- og Arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune Jannie Knudsen.

Undervejs i det otte ugers forløb er der lagt besøg ind af rådgivere fra Ungeenheden i Jammerbugt Kommune. De vil fortælle om de øvrige tiltag, som Ungeenheden tilbyder unge mennesker, der er udfordret af angst, stress eller depression.

Læs mere om Ungeenheden