Tilbud til skilsmisseramte børn og forældre

Familiecenteret i Jammerbugt tilbyder fra uge 43 et gruppeforløb for familier, hvor mor og far er skilt. Tilbuddet er både for børn og deres forældre.

Når forældre beslutter sig for at gå hver til sit, kan det være svært at overskue, hvordan man hjælper sit barn bedst muligt gennem den sorg og omvæltning, som en skilsmisse er.

Jammerbugt Kommune tilbyder skilsmisseramte familier et forløb på otte uger, hvor vi har fokus på åbenhed, dialog og accept af svære følelser til at bearbejde situationen.

Forløbet starter i uge 43 i enten Pandrup eller Fjerritslev - afhængig af de tilmeldte familiers adresser. Tilbuddet er delt op i både børnegruppe og familiesamtaler, og forløbet strækker sig over ca. fem måneder. 

Børnegruppen

Børnegruppen mødes otte gange hver 14. dag fra kl. 14.45-17. Gruppeforløbet er børnenes frirum til at høre og dele deres historier, så de kan spejle sig i hinanden og på den måde opleve en lettelse og forståelse af deres egen historie. Det gør vi gennem dialog, leg og gruppeaktiviteter, som er med til at bearbejde de svære følelser, der ofte opstår efter en skilsmisse.
Børnegruppens forløb afsluttes i fællesskab og sammen med forældre.

Familiesamtaler

I familiesamtalerne deltager både mor, far og barnet. Der vil i alt blive afholdt tre familiesamtaler: Opstartssamtalen, en samtale ca. en måned efter børnegruppestart og sidste samtale efter fælles- afslutningen i børnegruppen. Formålet er, at forældrene støtter deres barn under forløbet i børnegruppen, og selv er aktivt deltagende i forhold til barnets trivsel i forbindelse med deres skilsmisse.

For mere info og tilmelding ring til familiecentret på 72578917

Læs mere i folderen her.