Temadøgn om udfordringer på arbejdsmarkedet i Vendsyssel

Torsdag og fredag i denne uge holder Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner temadøgn med fokus på udfordringer på arbejdsmarkedet. Emnet får landspolitisk opmærksomhed, når beskæftigelsesministeren lægger vejen forbi fredag.

Unge, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og virksomheders udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft.

Det er tre udfordringer, der har særligt fokus i de fleste kommuner, og derfor er de på dagsordenen ved dette års temadøgn for politiske udvalg på beskæftigelsesområdet og lokale arbejdsmarkedsråd i de fire vendsysselske kommuner.

”Der er generelt stort politisk fokus på, at de unge skal tage en uddannelse eller komme i arbejde. Vi ved, at det er en udfordring for de fleste kommuner. Derfor er det positivt, at beskæftigelsesministeren viser interesse i, hvordan vi arbejder med udfordringen i kommunerne nordenfjords. En af mulighederne, som vi arbejder med, er at styrke samarbejdet mellem folkeskolen, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og de unges øvrige netværk”, fortæller formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Brønderslev Kommune Eskild Sloth Andersen. 

Hvis de unge ikke får en uddannelse eller kommer i arbejde, forstærker det virksomhedernes udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

 Kan udfordringer med rekruttering skabe nye muligheder for ledige?

Omvendt kan udfordringerne skabe flere og nye muligheder for ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et emne, som der vil blive diskuteret på mødet.

”Selvom ledigheden er meget lav i disse år, er det desværre langt fra alle ledige, som har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. I vores fire kommuner har vi udfordringer med at besætte faglærte stillinger. Derfor skal vi nu og her arbejde for, at de ledige på kanten af arbejdsmarkedet kommer ind og får sig bidt fast, mens efterspørgslen er der, blandt andet ved den rette opkvalificering”, siger Morten Klessen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune.

Det er formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune Thomas Klimek, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn John Karlsson Kommune, formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Brønderslev Kommune Eskild Sloth Andersen og formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune Morten Klessen, der sammen med deres fagchefer står bag temadøgnet. Sammen ser de frem til at dele viden med og få inspiration af de godt 50 deltagere og oplægsholdere. 

Mødet finder sted på AMU Nordjylland – Sandmosen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst.