Sundhedsstyrelsen fraråder børn, unge, gravide og ammende at bruge e-cigaretter

Der er stadig kun lavet relativt få undersøgelser på mennesker af de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter. Men det er den samlede mængde viden om skadevirkningerne, der er årsagen til forbuddet.

Når Sundhedsstyrelsen fraråder børn, unge, gravide og ammende at bruge e-cigaretter, skyldes det undersøgelser af indholdsstoffer i e-væsker og aerosoler, her retter mistanken sig især mod smagsstofferne og den viden, der er om nikotins negative effekter.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside