Sundhedskort-appen

Den 1. juni 2021 lanceres Sundhedskort-appen som et frivilligt supplement til det fysiske sundhedskort. Den kan hentes, hvor du normalt henter apps.

Med Sundhedskort-appen kan man som borger: 

  • Dokumentere retten til at modtage offentlige sundhedsydelser i Danmark
  • Anvende Sundhedskort-appen de steder, hvor man ellers plejer at bruge sit fysiske sundhedskort; fx på apoteket, hos lægen eller på hospitalet

Sundhedskort-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

Regler og rammer

Sundhedskort-appen er et gyldigt sundhedskort på lige fod med det fysiske sundhedskort. Sundhedsvæsenet har derfor pligt til at modtage borgere, som kun har Sundhedskort-appen med. Sundhedskort-appen ændrer ikke ved de eksisterende regler for udstedelse af nyt sundhedskort. Som bruger af Sundhedskort-appen vil borgeren fortsat modtage et nyt sundhedskort med posten ved flytning, lægeskift og lignende, ligesom borgeren fortsat kan bestille et nyt fysisk sundhedskort på borger.dk.

Borgerens oplysninger bliver automatisk opdateret i Sundhedskort-appen, hvis borgeren fx skifter adresse, læge eller får nyt efternavn.

For at kunne oprette sit sundhedskort i Sundhedskort-appen skal borgeren:

  • Have bopæl i Danmark
  • Have NemID
  • Være i sikringsgruppe 1 eller 2

Anvendelse af Sundhedskort-appen

I en overgangsperiode, efter lancering af Sundhedskort-appen, vil der være sundhedsaktører (læger, apoteker mv.), som har udstyr, der ikke kan scanne stregkoden i Sundhedskort-appen. Derfor er det en god idé, at borgeren medbringer det fysiske sundhedskort, hvis borgeren er i tvivl, om aflæseren hos fx lægen kan aflæse sundhedskortet via appen.

Sundhedsaktører har dog pligt til at modtage borgere, som kun har Sundhedskortappen med, da appen ifølge Sundhedsloven er et gyldigt sundhedskort på lige fod med det fysiske sundhedskort.