Styrket indsats til udsatte børn og familier

En målrettet indsats for sårbare og udsatte småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år starter op næste år i Jammerbugt Kommune. Indsatsen skal styrke forældrekompetencer og kompensere for mangler i udsatte familier. Samtidig skal indsatsen styrke det tværfaglige samarbejde blandt fagpersoner, der er i kontakt med familierne. Indsatsen løber over tre år og er støttet af Socialstyrelsen.

En tidlig helhedsorienteret indsats i sårbare og udsatte familier er vigtig, og Jammerbugt Kommune arbejder allerede målrettet med at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare familier med børn.

Den indsats bliver de næste tre år styrket yderligere, da kommunen har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om støtte til et treårigt projekt med 5,1 mio. kr.

Konkret skal kommunen arbejde med at styrke forældrekompetencerne i udsatte familier med børn i alderen 0-6 år, og udvikle kompenserende indsatser, der støtter børnene, hvor forældres evner ikke helt rækker. Formålet er også at arbejde med udvikling og koordinering af de tilbud, kommunen allerede har på det almene og det specialiserede område.

”Vi ønsker at øge indsatsen yderligere over for socialt udsatte børnefamilier. Med den konkrete indsats kommer vi til at styrke samarbejdet mellem de faggrupper, der er i kontakt med familierne. Det kommer blandt andet til at ske ved, at der bliver sammensat et  tværfagligt indsatsteam for den enkelte familie, så der er én koordineret indsats for hver familie”, siger formanden for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

De tværfaglige indsatsteams vil bestå af socialrådgivere, familieterapeuter, sundhedsplejersker og pædagoger fra barnets dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Lokale erfaringer skal bidrage til nationale erfaringer

Erfaringer og resultater, som Jammerbugt Kommune får i løbet af den treårige periode, kommer ikke kun til at bidrage til en styrket familieindsats i kommunen. Landets øvrige kommuner får også gavn af indsatsen, da Jammerbugt Kommune vil dele erfaringer, metoder og data i forhold til et overordnet mål om en mere massiv støtte i hjemmet og lokalmiljøet og dermed færre anbringelser af børn. 

”Vi kommer til at gøre os vigtige erfaringer i det kommende forløb. Systematiske og strukturerede metoder og et tæt samarbejde med blandt andet Socialstyrelsen gør, at vores erfaringer og de data, vi indsamler, senere kan anvendes i et bredere udviklingssamarbejde med kommuner i hele landet. Vi har rigtig gode erfaringer med at dokumentere vores indsatser og virkningen af dem i vores spædbarnsteam, så vi ser frem til også at bidrage til en udvikling og et tværkommunalt samarbejde på dette specifikke område. På den måde bliver vi alle endnu dygtigere til at hjælpe og støtte børnene i hjemmet”, fortæller Aino Halsboe, der er leder af Familiecentret i Jammerbugt Kommune.

Ud over en koordineret indsats i forhold til de enkelte familier, vil familiernes netværk i høj grad også blive involveret i indsatsen.

”Ved at koordinere indsatsen endnu bedre overfor familierne og deres netværk, bliver det tydeligt for familierne hvad, hvorfor og hvordan, de kan udvikle deres forældrekompetencer. Den intensive og understøttende indsats i familien og i dagtilbuddet skal samtidig gerne resulterer i, at familierne i højere grad føler et medansvar for udviklingen”, forklarer Aino Halsboe.

Jammerbugt Kommune forventer, at 32 familier indgår i projektet i løbet af de tre år.