Strøm til de gamle sagsakter i Jammerbugt

Jammerbugt Kommunes byggesagsarkiv er blevet digitaliseret og gik i luften i august 2017. I første om gang er det byggesagsarkivet fra kommunesammenlægningen og frem, der er blevet digitaliseret.

Digitaliseringen har været undervejs i en længere periode. Som led i digitalisering af byggesagsarkivet er der brugt mange timer på kvalitetssikring, med det formål at undgå, at personfølsomme oplysninger i arkivet offentliggøres.

Første delmål er nået med at få kommunens byggesager fra 2007 og frem digitaliseret. Og fra 1. august 2017 er det tilgængeligt her på kommunens hjemmeside.

Via en adresse eller ved kortsøgning kan borgere, virksomheder mv. finde frem til forskellige oplysninger på den ønskede ejendom. Med tiden skal byggesagsarkivet fra før kommunesammenlægningen scannes ind. En proces Jammerbugt Kommune allerede er i gang med, og som de forventer er klar i 2018.

Hvad er der i byggesagsarkivet?
Byggesagsarkivet kan være interessant, hvis borgere vil købe nyt eller sælge en ejendom. I sådanne situationer kan man bruge byggesagsarkivet til at finde de oplysninger, som kommunen har registreret på ejendommen i forbindelse med en afsluttet byggesag – det vil eksempelvis være plantegninger, kloaktegninger, byggetilladelser og meget mere.

Hvad er der ikke i byggesagsarkivet?
Nogle sager er lukket for offentlig adgang. Derfor er det ikke muligt at finde byggesager på ejendomme, hvor der ligger retsbygninger, politistation, militære bygninger, banker og lignende. Det er heller ikke muligt at finde byggesager, der indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre og/eller personfølsomme ord. Disse sager er i arkivet markeret med rød skrift og er ikke offentlig tilgængelige.

Hvis en byggesag ikke er i arkivet?
Oplever man, at en sag ikke er søgbar i arkivet, eller finder man dokumenter, der er indscannet forkert, så tag endelig kontakt til Jammerbugt Kommune på mail: byg@jammerbugt.dk, så vil der hurtigst muligt blive set på sagen.