Stor interesse for Naturpulje

En naturpulje for kommunale institutioner for 3-6 årige er blevet etableret. Det er sket i forbindelse med den nye organisering af dagtilbudsområdet, hvor forældre og medarbejdere gav udtryk for et ønske om at inddrage de naturskønne omgivelser ved institutionerne.

Under dialogmøderne og i høringsprocessen af den nye organisering af dagtilbudsområdet, erfarede Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune en stor interesse hos både forældre og medarbejdere for inddragelse af de naturskønne omgivelser, som kommunens institutioner er placeret i.

Ønskerne er blevet mødt fra politisk side, og derfor bidrager Jammerbugt Kommune nu til, at naturens mange læringsrum i endnu højere grad end i dag bringes ind i institutionerne og ned i børnehøjde. Derfor er Naturpuljen nu en realitet og en del af den samlede dagtilbudsstrukturpakke.

”Naturpuljen og institutionernes mange projekter er med til at understøtte dagtilbud af høj kvalitet. Med Kvalitetsnotatet har vi sat en høj standard for den pædagogiske indsats med læringsmiljøet i Jammerbugt Kommunes dagtilbud. Det er vigtigt, at der er politisk opbakning til at understøtte borgernes ønske om at øge både børns og pædagogers naturforståelse. På den måde bliver uderummet også et kundskabsområde, der bygger bro mellem viden og oplevelser”, understreger Formanden for Børne-og Familieudvalget, Jens Jungersen.

Mange naturtiltag i institutionerne
Der har fra institutionernes side været bred interesse for Naturpuljen. Midlerne i 2017 er bl.a. blevet udmøntet til Skovsgaard børnehave, hvor de ønsker at etablere Naturkasser med indhold til natur- og sprogformidling. Det sker i samarbejde Brovst bibliotek, tale-hørepædagoger og Naturvejleder.

Dagtilbudsområde Aaby Vest, med institutionerne Børnehuset Aabybro, Børnehuset Skipper Clement i Aabybro og Ulveskov Børnehus i Birkelse, vil med inspiration fra Thy Teater skabe ”Magi i skoven” i Hune Klitplantage. Herefter skal børn og pædagoger arbejde videre med ”Magi i skoven” i egne institutioner. Derudover er der bevilliget penge til el-drevne ladcykler, som gør det muligt for korte ben at komme lidt længere væk fra institutionen og ud i de omkringliggende skønne områder. Og Børnehuset Biersted får midler til at opkvalificere uderummet, så det bliver endnu mere attraktivt at arbejde med ”fra jord til bord-projekter” med fokus på fordybelse, læring og bæredygtighed.