Stor efterspørgsel på nyoprettede vuggestuepladser

I Nørhalne og Ørebro er efterspørgslen efter de nyoprettede vuggestuepladser i Jammerbugt Kommune stor. Derfor udvides vuggestuerne i de to områder med plads til yderligere fire børn hver sted.

Forælder efterspørger flere vuggestuepladser i områderne ved Nørhalne og Ørebro. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop vedtaget, at vuggestuekapaciteten udvides i de to områder, hvor efterspørgslen er ved at overstige den nuværende kapacitet.

Otte pladser fra starten
1. april i år oprettede Jammerbugt Kommune otte dagtilbud med hver otte vuggestuepladser i Jammerbugt Kommune. I Ørebro er der indskrevet seks børn pr. 1. juni, og pr. 1. november 2017 er vuggestuen fyldt op med otte børn. I Nørhalne er vuggestuen fyldt op pr. 1. september, og der er yderligere to børn på venteliste til start henholdsvis 1. oktober og 1. november.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en arealberegning, og vurderer, at det inden for de nuværende fysiske rammer er muligt at opnormere vuggestuerne i Nørhalne og Ørebro fra otte til tolv børn. Begge steder er der færre børnehavebørn indskrevet, end børnehaverne er normeret til, og det vil være muligt at optage fire vuggestuebørn mere i vuggestueafsnittene begge steder uden ændringer i de nuværende bygningsmæssige forhold.