Støtte til frivilligt socialt arbejde

Social- og sundhedsudvalget fordelte på møde 15. april 2020 1. runde af midler til frivillige organisationer og foreninger i Jammerbugt Kommune.

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan to gange om året søge om tilskud. 1. pulje har ansøgningsfrist 1. februar og 2. pulje har ansøgningsfrist 1. juli.

Social- og sundhedsudvalget har i alt fordelt 592.000 af den samlede pulje på 912.000. Det resterende beløb forventes fordelt i efteråret 2020.

”Jammerbugt kommune er kendetegnende ved en stor andel af frivillige organisationer og foreninger, der laver et fantastisk arbejde, og det er med stor fornøjelse at udvalget årligt kan understøtte det arbejde der foregår blandt de frivillige i kommunen”, fortæller udvalgsformand Ib Nellemann.

I samme forbindelse uddelte udvalget 166.000 efter servicelovens §79 til omsorgsarbejde. Pengene er fordelt til 14 pensionistforeninger.

Midlerne kommer fra puljerne til det frivillige sociale arbejde, de såkaldte §18 og §79-puljer. §18-puljen støtter arbejde, som er rettet mod borgere i alle aldre med særlig fokus på børn, unge, familier og ældre, som kan have særlige fysiske, mentale og sociale udfordringer i livet. Den anden pulje, §79-puljen, har fokus på frivilligt arbejde for de ældre borgere.

Yderligere information:
Formand Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann – ine@jammerbugt.dk – 40827797