Støtte fra Realdania til udvikling af Aabybro bymidte

Realdania har givet Jammerbugt Kommune tilsagn om at støtte udviklingen af Aabybro bymidte med 500.000 kr.

Aabybro er vokset markant i indbyggertal de seneste ti år, der er bygget ny skole, lavet nyt bibliotek, hallen er renoveret, en lang række parcelhusgrunde er udstykket og nye almene boliger er opført.

For at bymidten i Aabybro følger med byens øvrige udviklingen, ønsker Jammerbugt Kommune at gentænke bymidten. Planen er, at den skal gå fra at være én hovedgade til at blive et centerområde. Det giver midlerne fra Realdania nu muligheden for.

”Vi er glade for, at Realdania har valgt at støtte projektet, vi kalder fra ’Hovedgade til Bymidte’. Tilsagnet fra Realdania betyder meget for udviklingen af vores fremtidige planer for byudviklingen i Aabybro. Midlerne går konkret til at udarbejde en strategisk midtbyplan for Aabybro, hvor målet er at samle byen mere, så vi får skabt et spændende byrum og miljø i bymidten”, siger borgmester Mogens Christen Gade. 

Midtbyplanen skal kortlægge de væsentligste fysiske greb, der skal til for at sætte gang i den transformation, der skal ændre hovedgaden til en mere sammenhængende bymidte.

Starter ikke fra nul
Processen frem mod en strategisk midtbyplan kommer til at ske i samarbejde med byens mange aktører. En proces, der allerede har været i gang over længere tid.

”I midtbyplanen kommer vi til at samle trådene fra blandt andet de borgermøder, vi har holdt, forud for planlægningen af Aabybro Skole, DGI Hallen, banestien og Aabybrocentret. Derfor starter vi ikke fra nul, men bygger videre på de idéer borgerne og de erhvervsdrivende allerede har givet udtryk for”, fortæller Mogens Christen Gade.

Derudover har Jammerbugt Kommune flere borgergrupper involveret i centerprojektet, og der er etableret mere formelle grupper med ejere og lejere af Aabybro Centret.

Når arbejdet med den strategiske midtbyplan er klar, forventer kommunen i fremtiden at gennemføre en til tre fysiske projekter i bymidten, som skal være med til at transformere byrummet.