Stigende smittetryk i Jammerbugt Kommune

Smittetrykket i Danmark er højt, og i Jammerbugt Kommune har vi inden for den seneste uge oplevet en stor stigning i antallet af personer, der har fået påvist smitte med coronavirus. Det er især blandt børn og unge, at de mange nye smittede skal findes, og udviklingen er bekymrende.

Derfor er det vigtigt, at alle borgerne i kommunen har ekstra fokus på de smitteforbyggende tiltag, herunder afstands- og hygiejnekrav ligesom man sørger for at begrænse den sociale kontakt. Dette er tvingende nødvendigt, for vende den negative udvikling i antallet af smittede.

Smitteopsporing og nære kontakter

For at bevare kontrollen over epidemien, er effektiv opsporing og håndtering af smittetilfælde for at bremse smittekæder, et centralt element. Arbejdet med, at inddæmme smitten via opsporing, isolation og test af COVID-19-smittedes nære kontakter er meget vigtigt.

Nære kontakter

 For at blive betragtet som nær kontakt til en person, der er smittet, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Alle, der bor sammen med en person, der har fået påvist coronavirus.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en person, der har fået påvist coronavirus.
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med) med en person, der har fået påvist coronavirus.
   
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  - Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Kilde: https://www.sst.dk/Smitteopsporing-af-naere-kontakter 

Når man laver smitteopsporing, handler det om at identificere de nære kontakter til den smittede i den periode, hvor der er størst risiko for, at den smittede person har kunnet smitte andre. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer vurderes smitteperioden således:

 • Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 • For personer uden symptomer og med positivt testsvar, er smitteperioden fra 48 timer før personen fik foretaget testen til og med 7 dage efter testen.

Som nær kontakt kan man ikke vide, om man er smittet, før man er blevet testet. Derfor skal man opføre sig som om, at man er smittet, indtil man har svar på testen. Det betyder bl.a. at man skal gå i selvisolation.  At gå i selvisolation vil sige, at man skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som man ikke bor sammen med, og man skal også undgå tæt kontakt med personer i husstanden.  Man skal være særligt opmærksom på at overholde de gængse anbefalinger og en god hygiejne.

Jammerbugt Kommunes Sundhedsteam

I Jammerbugt Kommune er det Sundhedsteamet, der udfører smitteopsporingen, når der er COVID-19-smittede i dagtilbuddene, på skolerne, bostederne, plejecentrene mv. Herudover rådgiver Sundhedsteamet også skoler, familier, idrætsforeninger mv. om smitte, selvisolation, rengøring, og hvad man gør i en familie, hvis en søskende eller en forælder f.eks. er smittet.

Hvis børn, unge og medarbejdere i kommunens institutioner får påvist smitte med COVID-19, opfordres man til, at tage kontakt til Sundhedsteamet, så smitteopsporingen kan sættes i gang, og der kan ske en hurtig inddæmning af smitten.

Sundhedsteamet består af:

Leder af sundhedsplejen Diane Aarestrup (tlf.: 41912491) 
Leder af sygeplejen Jette Simonsen (tlf.: 41912304)
Lægekonsulent Bettina Nedergaard (tlf.: 41911923)

Udenfor normal arbejdstid (aftener, weekender og ferier) har Sundhedsteamet en vagtordning. Denne findes på Jammerbugt kommunens hjemmeside: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/. Hvis man ikke kommer igennem til Sundhedsteamet, bedes man lægge en besked, så bliver man kontaktet hurtigst muligt.