Socialrådgivere understøtter skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats

Fra januar 2018 skal to forebyggende socialrådgivere understøtte skoler og dagtilbud i den tidlige indsats i forhold til socialt udsatte børn og unge.

Det har Børne- og Familieudvalgets netop besluttet på mødet 6. november 2017. Her blev erfaringsopsamlingen fra ”Pilotprojekt distriktsrådgivning” behandlet, og erfaringerne har været så positive, at Børne- og Familieudvalget nu iværksætter tilbuddet for hele kommunen.

”Det var ikke en svær beslutning. Skoler og daginstitutioner var glade for den hurtige og nemme adgang til socialfaglig sparring under pilotprojektet. Lærere og pædagoger havde et sted at gå hen med deres bekymring – et sted, hvor de fik kompetent rådgivning, og hvor der ikke har været langt til handling”, siger Jens Jungersen, formand for Børne- og Familieudvalget.

Pilotprojektet bredes ud i hele kommunen
Det étårige pilotprojekt kørte i Fjerritslev og Brovst skoledistrikter. I en fast ugentlig træffetid gav fremskudte socialrådgivere sparring og støtte til ledere og medarbejdere på skoler og daginstitutioner samt til forældre og børn.

Projektet bliver nu et fast tilbud for samtlige af kommunens skoler, daginstitutioner og dagpleje. Hvert sted får en fast ugentlig træffetid, hvor de kan bruge de forebyggende socialrådgivere.

De forebyggende socialrådgivere skal hjælpe skole og dagtilbud med at få øje på de forskellige tegn på mistrivsel. Målgruppen er såkaldte ”bekymringsbørn”, hvor der kan være tale om problematikker som ensomhed, fravær eller konflikter i hjemmet. Der kan også være tale om børn, hvor det er svært at pege på en bestemt problematik, og hvor diverse tiltag i skole eller dagtilbud ikke har virket.

Når en leder eller medarbejder fra skole og dagtilbud kommer til den forebyggende socialrådgiver, vil socialrådgiveren – eventuelt i samråd med andre fagpersoner – rådgive i, hvad der kan gøres. Den tidlige indsats kan varetages af skolen eller dagtilbuddet selv i samarbejde med andre fagpersoner eller den forebyggende socialrådgiver. Den forebyggende socialrådgiver kan for eksempel tage initiativ til at tale med barn eller forældre.

”Det tidlige kendskab og den tidlige indsats skal forebygge, at problemerne vokser sig store og uoverskuelige for barn og familie. Vi kommer på banen, mens der stadig er noget at bygge på i familien”, siger Jens Jungersen.

Skole og dagtilbud vil fortsat støde på problematikker, som der skal underrettes om. Her har de forebyggende socialrådgivere en vigtig opgave. De skal hjælpe skole og dagtilbud med at vurdere, hvornår der skal sendes en underretning, og hvad den skal indeholde.

De to stillinger som forebyggende socialrådgivere bliver slået op 7. november 2017 med ansættelse 1. januar 2018.