Skolespor indviet ved Haverslev Mølleå

Jens Christian Golding, formand for Teknik og Miljøudvalget, indviede tirsdag 12. september 2017 en ny, afmærket sti ved Haverslev Mølleå.

Stien er et såkaldt ”skolespor”, som Trekroner Skole og flere ildsjæle i Trekronerområdet har været initiativtagere til. Skolesporet er forsynet med informationsskilte om det naturgenopretningsprojekt, som er gennemført i Haverslev Mølleå, og Jens Christian Golding fremhævede projektets betydning for begrænsning af næringsstofbelastningen af Limfjorden, men også for de mange brugere, som nu har mulighed for at gå tur i det fine vådområde. Der var mødt flere lodsejere fra projektområdet op sammen med ca. 100 elever fra Trekroner Skole. Et ukendt antal børn fik vand i støvlerne, da de stiftede nærmere bekendtskab med vådområdet. Der var kage til alle.