Skoler og elever med lyst til læring

Formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen, har besøgt Jammerbugt Kommune for at fortælle om, hvordan man skaber en folkeskole, hvor også udskolingselever oplever læringslyst og motivation.

Det var Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune, der havde fornemt besøg af repræsentanter for Danske Skoleelever på deres udvalgsmøde mandag 9. april 2018.

Formålet med besøget var at drøfte, hvordan man kan løse, at udskolingselever har bekymrende lav motivation for at lære. Det er en læringsmæssig udfordring, som folkeskolen i dag generelt står overfor, og som Danske Skoleelever ser som en kæmpe udfordring for uddannelsen af deres generation.

”Det burde helt naturligt være en god oplevelse at gå i skole. Det er desværre ikke altid den oplevelse, eleverne i udskolingen har. Derfor er det vigtigt, at vi, som kan påvirke skolens indhold og mål, forsøger at sikre, at eleverne får en god og lærerig skolegang gennem en varierende, spændende og motiverende skoledag. Vores besøg har til formål, at inspirere politikerne, og vi er rigtig glade for at få muligheden for at få politikerne i Jammerbugt Kommune i tale”, fortæller Jakob Bonde Nielsen.

Flere tiltag i Jammerbugt Kommune
Temaet for mødet falder rigtig godt i tråd med de opmærksomhedspunkter og tiltag, som Jammerbugt Kommune skal arbejde med i de kommende år i skolevæsnet i kommunen.

”Vi har netop godkendt kvalitetsrapporten for Skolevæsnet i Jammerbugt Kommune og skolevæsnets udviklingsplan. I forlængelse heraf ser vi på at skabe bedre trivsel for udskolingseleverne gennem blandt andet en variereret undervisning”, udtaler formanden for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.

Gennem de senere år har Jammerbugt Kommune desuden haft stort fokus på at udvikle den åbne skole gennem projektet Liv i by og skole.

”Vi kan naturligvis altid blive bedre, og derfor er det kærkomment med inspiration fra Danske Skoleelever. Og inspireret, det blev vi. Sammen med skolerne vil vi nu afprøve de gode ideer og forslag Danske Skoleelever præsenterede”, siger Ulla Flintholm.