Skole og dagtilbud åbner gradvist efter påske

I Jammerbugt Kommune har Børne- og Familieudvalget fredag d. 10. april afholdt et ekstraordinært møde for at drøfte retningslinjer for, hvordan dagtilbud og skoler skal åbne i Jammerbugt Kommune.

Dagtilbud åbner d. 15. april mens skolerne åbnes gradvis fra 15. til 17. april

I Jammerbugt Kommune er det netop besluttet, at alle kommunale dagplejere og dagtilbud genåbner d.15. april 2020, mens der sker en etapevis genåbning af skolerne. Dette for at sikre en tryg opstart for alle, og at den store gruppe af skolebørn ikke starter samtidigt.

Det betyder, at alle elever i kommunens specialklassetilbud starter i skole d. 15. april, hvormed skolerne har mulighed for at sikre en tryg og helt særlig opstart for denne gruppe af børn.

Dernæst starter elever i 0.- 3. klassetrin d. 16. april, mens eleverne i 4.-5. klasse starter den 17. april. For alle elever gælder, at skoleugens længde fastsættes til 25 timer (gælder ikke for elever i specialklasser, der forsætter efter gældende skema).

Denne model for genåbning af dagtilbud og skole skal, til glæde og gavn for børn, forældre og personaler sikre, at alt er på plads og sundhedsfagligt forsvarligt, inden der bydes velkommen tilbage til alle børnene. Børn med tegn på sygdom eller blot forkølelse skal fortsat blive hjemme.

Der siges pænt farvel og velkommen til børn der skal starte i børnehave og førskole

For de børn der skulle være startet i børnehave eller førskole d. 1. april, er Børne- og Familieudvalget meget optaget af at sikre, at disse børn får mulighed for at tage ordentligt afsked med de andre børn og personaler i institutionen. Samtidigt er det en særlig stor dag for de mange børn, der for første gang starter i børnehave og førskole. Og der skal være plads til begge dele. Derfor er det besluttet, at disse børn først starter op i deres nye tilbud den 21. april.

Meget vil være anderledes – men meget er heldigvis også kendt  

På både skole og dagtilbudsområdet vil børn, forældre og medarbejdere møde en anden hverdag efter genåbningen. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at børn opholder sig mest muligt ude, ligesom det på skoleområdet forsat vil være bekendtgørelsen om nødundervisning, der gør sig gældende.  

Heldigvis er meget også kendt – jeres børn møder forhåbentlig forventningsfulde ind i dagtilbud og skole, hvor de har glædet sig til at møde deres kammerater, og de kendte voksne. Det samme gør sig gældende for lederne og medarbejdere – de glæder sig alle til at byde velkommen til jeres børn – om end det også her er med sommerfugle i maven, da det er en helt ny virkelighed og hverdag, der bydes ind til – og med strikse rammer fra Sundhedsstyrelsen, der skal efterleves til punkt og prikke.    

Lad os stå sammen om genåbningen

Der er naturligvis masser af spørgsmål fra forældre, som trænger sig på omkring genåbningen. I den forbindelse opfordrer vi til at have tålmodighed og holde øje med AULA og Famly og andre relevante kommunikationskanaler her henover påsken, da alle arbejder på højtryk, således at vi er klar til at tage godt imod børnene og efterleve alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.