Seniorrådsvalg 2021

Til oktober 2021 er der valg til Seniorrådet i Jammerbugt Kommune.

Valget foregår som brevvalg, og alle som er fyldt 60 år senest på sidste officielle valgdag, d. 27. oktober 2021, og som har fast bopæl i Jammerbugt Kommune, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.


Alle kandidater til Seniorrådsvalget skal udfylde en opstillingsblanket, som skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest tirsdag d. 10. august, 2021.


Opstillingsblanketten finder du her: Seniorrådsvalg 2021, hvor du også kan læse mere om Seniorrådets arbejde.

Har du lyst til at opstille til valget, eller vil du gerne have yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Katrine Hylleberg Nielsen, på tlf. 7257 7733 eller mail khy@jammerbugt.dk, eller Helle Vallentin Møller, på tlf. 7257 7154 eller mail hvm@jammerbugt.dk.