Samtaler skal styrke sundheden

Det næste halve år tilbyder Jammerbugt Kommune sundhedssamtaler til alle medarbejdere på seniorområdet. Samtalerne er en del af et udviklingsprojekt sammen med Sundhedsstyrelsen, og medarbejderne er positive over for tilbuddet.

Jammerbugt Kommune gennemfører det næste halve år sundhedssamtaler på alle kommunens plejecentre, i alle hjemmeplejegrupper og i sygeplejen.

Det er et samarbejde mellem Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt Sundheds- og Seniorområdet. Samtalerne er en del af et udviklingsprojekt, som Jammerbugt Kommune indgår i sammen med Sundhedsstyrelsen og ti øvrige kommuner over en treårig periode.

Samtalerne er et frivilligt tilbud til alle medarbejdere på seniorområdet i Jammerbugt Kommune, hvor fokus er på forebyggelse af muskelskelet- og livsstilssygdomme.

”Vi tilbyder alle ansatte en sundhedssamtale som en proaktiv og forebyggende indsats rettet mod erhvervsaktive, som er i særlig risiko for at få livsstilsbetingede sygdomme og muskelskeletlidelser. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i sundhedssamtalen”, siger Ib Nellemann, formand i Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

De første samtaler viser, at projektet kan blive en succes, da medarbejderne tager meget godt imod tilbuddet.

”Mine kolleger er meget positive over for tilbuddet, og det er et godt signal fra ledelsen, at de satser massivt på sundhedssamtalerne”, fortæller Line Hjort Jensen, der er fællestillidsrepræsentant.

Samtalerne følges op af forskellige kommunale sundhedstilbud. Jammerbugt kommunes sundhedsordning har for eksempel mulighed for at give individuelle træningstilbud, mens der også kan skræddersys målrettede tilbud til en gruppe af medarbejdere ude på den enkelte arbejdsplads.

”Vi har her en gylden mulighed for at tænke flere af vores indsatser sammen og udmønte dem lokalt på arbejdspladserne. Dermed forebygger vi nedslidning af arbejdsstyrken og fastholder medarbejderne på vores arbejdspladser”, forklarer Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

Hun glæder sig samtid over, at tilbuddet om sundhedssamtaler også skal udbredes til andre grupper af medarbejdere i kommunen, og til det private arbejdsmarked – i første omgang industrien og landbruget. Jammerbugt Kommune er allerede i dialog med erhvervslivet, der er positive over at deltage i projektet.

Efter sundhedssamtalerne har medarbejderne mulighed for at deltage i forskellige kommunale sundhedstilbud og tilbud fra det frivillige område for at få gang i en sundere livsstil og dermed forebygge muskelskelet- og livsstilssygdomme.