Så er Jammerbugt kommune kommet på filarkiv

Nu kan du finde tegninger, oplysninger fra byggesager eller andet materiale om din ejendom i vores byggesagsarkiv på www.FilArkiv.dk.

I arkivet er der f.eks.:

  • Byggetilladelser
  • Landzonetilladelser
  • Dispensationer
  • Erklæringer på VVS og kloakarbejde
  • Færdigmeldinger
  • Tegninger
  • Kloakplan
  • Statiske beregninger

Arkivet finder du her. 

Formålet med at digitalisere byggesagsarkivet er, at opnå den bedst mulige digitale løsning, for det fremtidige arbejde i byggesagsafdelingen og i betjening af såvel borgere og professionelle brugere.

Der kan være byggesager, som ikke vises i byggesagsarkivet, fordi de indeholder personfølsomme-eller fortrolige oplysninger. Nogle sager i arkivet kan være skjult for offentligheden. Kontakt kommunen for at få informationer om sager markeret med rød skrift og låst ikon på den søgte adresse. Fandt du ikke din sag eller finder du dokumenter, der ligger forkert, så mail til lts@jammerbugt.dk eller ring til Lise-Lotte Steffensen 7257 7876.