Puljemidler skal øge nærvær blandt medarbejdere på Sundhed og Seniorområdet

Jammerbugt kommune modtager 1.564.815 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udarbejdelse af strategi, der skal reducere sygefraværet yderligere blandt medarbejdere på kommunens seniorområde.

Jammerbugt Kommune har i en årrække gennem en veldefineret nærværpolitik og et tæt samarbejde med kommunens arbejdsmarkedsafdeling og sundhedsordning sat fokus på sygefraværet på blandt medarbejderne på seniorområdet. Det er til en videreudvikling af dette arbejde Jammerbugt Kommune nu modtager puljemidler til brug i 2020 og 2021.

I et samarbejde med Sundhed og Arbejdsmarkedsafdelingen skal der gennemføres en analyse, der tilvejebringer årsager til langtidssygefravær og gentagne tilfælde af korttidssygefravær blandt medarbejderne på seniorområdet. Analysen skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af en strategi for øget nærvær samt pege på relevante tiltag, der kan både forebygge sygdom og nedbringe sygefraværet.

En væsentlig del af tildelingen af puljemidlerne er rettet mod fokus på forebyggelse og en høj grad af involvering af medarbejdere i udarbejdelse af analyse og strategi for øget nærvær. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune Ib Nellemand ser frem til at følge dette arbejde: ”Det er utroligt positivt, at der er så stort et fokus på forebyggelse i det arbejde, vi står over for. Og at de midler vi har fået bevilget i høj grad er tiltænkt frikøb af medarbejdere, der netop har de allerbedste forudsætninger for at pege på indsatser, der kan være med til at øge nærværet blandt deres kolleger.”

Formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen er enig: ”Vi har allerede rigtig gode erfaringer med forebyggende indsatser i Jobcentrets Fastholdelses- og Forebyggelsesteam. Vi ser frem til drøftelser af, hvordan vi kan fintune på samarbejdet og de gode indsatser, vi har i dag.”

Når analyse og strategi for øget nærvær er udarbejdet med udgangen af 2020, skal der i 2021 sættes fokus på implementering af de tiltag, strategien indeholder. Dette arbejde skal følges af begge politiske udvalg. Formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen tilføjer: ”Det er klart, vi vil følge denne del af processen med spænding. Gode resultater kan også bruges til at reducere sygefraværet på andre områder.”

Yderligere information:

Formand Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann. ine@jammerbugt.dk – 40827797

Formand Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen. mkl@jammerbugt.dk – 41911506

Sundhed og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen. jku@jammerbugt.dk – 41912511

Sundhed og Seniorchef Henrik Houmøller Sprøgel. spr@jammerbugt.dk – 41912201