Præmisserne for spørgetid ifm. kommunalbestyrelsesmøder er blevet ændret

I forbindelse med de ordinære møder indførte Kommunalbestyrelsen i 2014 spørgetid, således at borgere ved begyndelsen af hvert møde har mulighed for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Til opstarten af den nye valgperiode fra 2018 er præmisserne for spørgetid blevet ændret en lille smule.

Spørgsmål, der ønskes fremsat på et kommunalbestyrelsesmøde, skal forinden være fremsendt til borgmesteren på mail raadhus@jammerbugt.dk mærket ”Spørgetid”, således at borgmesteren har modtaget spørgsmålet i skriftlig form senest kl. 12.00 dagen før kommunalbestyrelsesmødet. Det skriftlige spørgsmål kan eventuelt stilles således, at spørgsmålet oplæses af formanden og derefter besvares.

Læs alle præmisserne for spørgetid HER.