Plast som ressource

Jammerbugt Kommune opfordrer virksomheder, der producerer store mængder affald eller indsamler plastaffald fra andre virksomheder til at have fokus på plast som ressource.

Derfor har Jammerbugt Kommune, sammen med de øvrige kommunerne i Region Nordjylland, deltaget i en fælles tilsynskampagne hos virksomhederne.

Resultatet af kampagnen har vist, at virksomheder i Jammerbugt Kommune efterspørger flere afsætningsmuligheder for plastaffald. Desuden er virksomhederne meget interesserede i at anvende deres plastaffald som ressource, og ønsker at undersøge nærmere, hvordan det kan lade sig gøre.

”Plastkampagnen har givet os et afsæt til, hvordan vi i kommunen fremadrettet kan sætte fokus på plast og det ressourcepotentiale, som kampagnen har vist. Der er helt klart et potentiale i en bedre sortering af plastaffaldet og udnyttelse af plastråvarer, der hvor det er relevant”, udtaler miljøsagsbehandler Inger Hebsgaard.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en kampagnerapport om sortering, forebyggelse og fremtidsperspektivet i plast som ressource, som i denne uge er offentliggjort.

”Vi har kun lige sendt rapporten ud, og har allerede fået en henvendelse fra en virksomhed, som søger bedre muligheder for afsætning af plastaffald”, fortæller Inger Hebsgaard.

I Jammerbugt Kommune deltog følgende virksomheder:

  • Migatronic A/S
  • Fårup Sommerland
  • Godik ApS
  • Pandrup Miljøanlæg
  • Kim Christensen Øland
  • Vej & Park Jammerbugt Kommune
  • LL Transport og Entreprenør ApS

Læs eventuelt mere her: Miljøtilsynskampagne 2017 - med fokus på plast som ressource

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark (NBE) koordinerede plastkampagnen i de nordjyske kommuner. NBE arrangerede plastkurser for kommunernes miljømedarbejdere, og afholdt i årets løb en række møder, hvor virksomhederne kunne få inspiration og udveksle erfaringer om frasortering og genanvendelse af plastaffald.