Penge til talentudvikling i Jammerbugt Kulturskole

Jammerbugt Kulturskole modtager 50.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond. Pengene er til talentprogrammet ”Musik i Fokus”, som er talentudvikling i 2018-19.

”Musik i Fokus” er et tilbud til særlig motiverede elever i alderen fra ca. 9-13 år.

”I talentprogrammet får de unge mulighed for, at fordybe sig i musikken og stifte bekendtskab med forskellige musikalske elementer”, fortæller kulturskoleleder Henrik Hammer.

Undervisningsformen i ”Musik i Fokus” er fleksibel og varierer fra uge til uge. Der er flere lærere tilknyttet holdet, og de sammensætter i fællesskab undervisningsplanen, så den tilgodeser de enkelte elever.

Undervisningsformen sætter fokus på de musikalske færdigheder, og derudover håber Henrik Hammer på, at den også kommer til at bidrage til, at det social aspekt og relationerne mellem eleverne styrkes. Netop derfor er der også tænkt fællesprojektet ind for de forskellige ”Musik i Fokus” hold.

”Vi er meget glade for tilskuddet fra Statens Kunstfond. Vi vil gerne kunne tilbyde ”Musik i Fokus” flere steder i kommunen, så vi kan sætte ekstra fokus på at opdyrke spirende talenter i Jammerbugt Kommune”, siger Henrik Hammer.

Tilbuddet sættes i gang fra skoleåret 2018/2019, og Kulturskolens lærere vil i løbet af foråret begynde at spotte potentielle deltagere.