Pas på vores drikkevand og drop sprøjtegifte

Vandværkerne i Jammerbugt Kommune passer på vores drikkevand. Gør du? vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder.

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud. Men der er én ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven, og kvaliteten er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktiv sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om.

Alt for mange haveejere sprøjter

En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder, tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne. En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.

Færre skal bruge gift i haven

”Vandværkerne i Jammerbugt Kommune spiller en aktiv rolle ved at være med til at sprede budskabet til alle forbrugere om, at de skal passe på vores drikkevand til gavn for miljøet og fremtidige generationer”, siger Jens Christian Golding, der er formand for Teknik og Miljøudvalget.

Vil man gerne have gode råd til, hvordan man kan holde sin have uden at bruge gift, kan man kontakte Vækst og Udviklingsforvaltningen som har udarbejder en pjece om Grøn have uden brug af sprøjtemidler.

Danske Vandværker har også lavet en pixibog som kan hentes på hjemmesiden - danskevv.dk. Den er fyldt med gode tips og tricks, som skal få danskerne til at opgive brugen af kemiske stoffer i deres haver”.

Kontakt meget gerne Grundvandsafdelingen eller dit lokale vandværk for nærmere information.