Oversvømmelser Ryå

Ryå er Danmarks 6. største vandløb - 53 km langt - og løber gennem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune. Det meget ringe fald indebærer, at Ryå påvirkes af højvande.

Det brede og langsomt flydende vandløb passerer på de nederste 26 km Jammerbugt Kommune. Det meget ringe fald indebærer, at Ryå påvirkes af højvande i Limfjorden helt op til 26 km fra udløbet, og at samtidige, store regnhændelser kan betyde forøgede oversvømmelsesrisici. Jammerbugt Kommune samarbejder med nabokommunerne om at håndtere oversvømmelsesproblemerne, som forventes at øges med fremtidens klimaændringer.

Forundersøgelser af mulige vådområder
Forundersøgelser med hensyn til etablering af vådområder langs Ryå gennemføres i samarbejde med Limfjordsrådet 2018-2019.

Der er modtaget tilsagn fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet til forundersøgelser i følgende områder:

Ryå, 637 ha øst for Pandrup

Landbækken, 130 ha mellem Pandrup og Saltum.

Skeelslund, 18 ha sydvest for Aabybro.

Se video der viser problematikkerne med oversvømmelser ved Ryå. 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne