Otte vuggestuer indvies i Jammerbugt Kommune

I løbet af de næste tre måneder indvies otte vuggestuer i Jammerbugt kommune. De nye vuggestuer er i Ørebro, Trekroner, Tranum, Ulveskov, Gjøl, Nørhalne, Saltum og V. Hjermitslev.

De otte vuggestuer er et af resultaterne af den proces, som i 2016 blev gennemført i tæt dialog mellem borgere, institutioner, politikere og Børne- og Familieforvaltningen vedrørende ny struktur på 0-6 årsområdet.

Vuggestuerne etableres i tilknytning til de samdrevne institutioner/børnehaver, som i forvejen er beliggende i de respektive byer. Vuggestuerne indrettes i de eksisterende lokaler. På nær i Tranum, her bliver det nødvendigt med en tilbygning til den nuværende børnehave.

Indretningen af vuggestuerne
Vuggestuerne bliver ombygget og indrettet, så omgivelserne understøtter pædagogiske og omsorgsmæssige behov for børn i vuggestuealderen. Både indendørs og udendørs etableres legefaciliteter til de små, og der bygges skur til barnevogne.

Tilbygningen i Tranum vil både give plads til vuggestuebørnene og en bedre indretning generelt til hele institutionen. Tilbygningen giver hele institutionen et løft, idet der med den nye planløsning bliver skabt et naturligt samingspunkt i et åbent køkken/opholdsmiljø.

Indvielserne af vuggestuerne finder sted således:

4. maj:          Ørebro kl. 14.00 og Trekroner kl. 15.15.
30. maj:         Nørhalne kl. 10.00, Gjøl kl. 11.15 og Ulveskov kl. 12.30
19. juni:         V. Hjermitslev kl. 10 og Saltum kl. 11.30.
14. august:     Tranum kl. 11.00

Økonomi
Der er et samlet anlægsbudget på 5.666.450 kr. for etableringen af de otte vuggestuer. Projekterne har været udbudt i hovedentreprise i tre puljer. Alle tre puljer er blevet vundet af lokale håndværksmestre. Henholdsvis BTM Byg i pulje ”Trekroner, Ørebro og Tranum” Tom Jakobsen i pulje ”Ulveskov, Gjøl og Nørhalne” og BTM Byg i pulje ”Saltum og V. Hjermitslev”.

Endnu en vuggestue i 2018
I 2018 etableres endnu en vuggestue i Anlægsvejens Børnehave i Aabybro. Det sker i forbindelse med, at den nuværende specialenhed Blå Stue flyttes til ombyggede lokaler på Skolecenter Jetsmark, hvor der etableres et specialtilbud både til børnehavebørn og skoleelever i den nuværende indskolingsbygning i Kaas.