Orientering om nyt udbetalingssystem for sygedagpenge

Den 3. juni 2020 overgår udbetalingen af sygedagpenge til Kommunernes Udbetalingssystem - KSD.

I forbindelse med implementeringen af KSD, vil ydelseskontoret (sygedagpenge) – være lukket for alle henvendelser i perioden 19. maj 2020 til 8 juni 2020.

Det må forventes, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget i en midlertidig periode, som følge af implementeringen af det nye system.

Betydning for borgerne

I implementeringsfasen vil det ikke være muligt at udbetale sygedagpenge i uge 23 - i perioden 1. juni 2020 til 5. juni 2020

Dette vil berøre de borgere, der:

  • plejer at få udbetalt sygedagpenge hver uge
  • plejer at få udbetalt sygedagpenge i ulige uger

De berørte borgere vil i stedet få udbetalt sygedagpenge i uge 24.

Betydning for virksomhederne

Virksomhederne skal indberette refusionsanmodningerne ganske som de plejer, og anmeldelsesfristerne er uændrede.