Orientering om besøgsforbud på en række sociale tilbud

Social- og Indenrigsministeriet har i dag orienteret om, at folketinget har vedtaget L 158, Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med COVID-19 m.v.).

På baggrund af de nye regler har social- og indenrigsministeren nu fastsat regler om besøgsforbud på en række sociale tilbud.

Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 5. april 2020 kl. 10.

Der findes nogle få undtagelser til besøgsforbuddet i kritiske situationer (fx uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres besøg hos et barn under 18 år).

Det er det enkelte tilbuds ledelse der skal kontaktes og træffe beslutning om eventuelle undtagelser til besøgsforbuddet.

Besøgsforbuddet vil blive ophævet, når dette efter en sundhedsfaglig vurdering ikke længere findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, dog senest 1. juli 2020, hvor bekendtgørelsen ophører.

For nærmere information henvises til Bekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000