Opsummering på udviklingsmøde i Aabybro 11. oktober

Onsdag 11. oktober blev der afholdt udviklingsmøde om Aabybro i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, hvor 250 borgere dukkede op for at få indflydelse på byens fremtid.

Aftenen bød på fire oplæg, der hver især omhandlede et emne om Aabybros fremtid; Infrastruktur, Byudvikling, Aabybro Centret og Borgerdrevne projekter. 

Herefter havde borgerne mulighed for at gå rundt til de fire forskellige workshops, som hver især behandlede et af emnerne og få en snak med politikere og relevante embedsmænd fra Jammerbugt Kommune. Her var mulighed for at komme med forslag, bekymringer og inputs til en eller flere af kategorierne. Ligesom der også var opstillet en ’postkasse’ hvor man kunne aflevere sine inputs.

Oplæg 'Udvikling i Aabybro'

Referat fra udviklingsmødet