Oprensning af Ryå i efteråret 2018

Ryå har ikke den vandføringsevne, som den skal have i henhold til vandløbsregulativet. Derfor vil Ryå i efteråret blive renset op.

Ved en nyelig gennemført opmåling kunne Jammerbugt Kommune konstatere store sandaflejringer i Rya. Sandaflejringerne har indsnævret vandløbsbredden, derfor vil entreprenørmaskinerne i efteråret 2018 gå i gang med rense Ryå op på strækningen fra udløb af Ilbækken i Jammerbugt Kommune til Hammelmose Bro i Brønderslev Kommune.

Strækningen fra Ilbækken til Tiende Bæk oprenses af Jammerbugt og Brønderslev kommuner i fællesskab. Strækningen fra Tiende Bæk til Hammelmose Bro oprenses af Brønderslev Kommune. Efter oprensningen vil Ryå derfor have en vandføringsevne svarende til den der var i 1994-96.

Læs mere om oprensningen i brevet her.