Ombygningen af Aabybro Centret tager fart

Forbipasserende ved centret i Aabybro har allerede bemærket, at flere huse er revet ned, der hvor Rema skal bygges. I løbet af februar begynder ombygningen at tage fart. Tre butikker flytter til fælles lokale i centret, så nedrivningsarbejdet kan begynde. Centret vil være åbnet under hele ombygningen.

Lige nu er de sidste justeringer ved at blive gjort færdig i bygningen, hvor Fakta tidligere lå. Den bliver gjort klar til, at Bog & Idé, Sportmaster og Thiele flytter ind. Fra omkring midt i februar begynder nedrivningen nemlig af de tre kæders butikslokaler

De tre butikkers flytning er altså første skridt i 1. etape af forandringen af Aabybro Centret, hvor den østlige del af centret skal rives ned. Butikkerne får hvert deres lokale i den tidligere Faktabygning, og der kommer et gangareal i bygningen ved den storebutiksrude ud mod selve centret. Gangen kommer samtidig til at fungere som udkigssted for interesserede borgere, som kan stille sig ind og kigge ud på byggeriet.

”Med renoveringen får vi et nyt og moderne center, der lever op til de krav, der i dag stilles til både et butikscenter og til boliger. Som kommunalbestyrelse ønsker vi at sikre Aabybro som handelsby og som en fortsat attraktiv by at bosætte sig i. Og selv om ombygningen vil byde på ændringer for både de erhvervsdrivende og kunderne, så har bygherren lovet, at der bliver så få gener som muligt. Jeg ser meget frem til det endelige resultat”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

En ny indkørsel ind til centret
Der bliver også etableret en ny indkørsel fra Østergade og ind til centret. Den nuværende indkørsel bliver flyttet. Hvor den i dag ligger nord for Mæglerhuset, bliver den rykket nogle meter mod syd, så den kommer til at ligge syd for ejendomsmæglerkæden. Med en ny indkørsel mellem centret og den kommende Rema få de to områder fælles indkørsel.

Genopbygningen af dele af centret, forventes allerede at begynde til april i år, hvor de første betonelementer rejses. Til efteråret 2020, vil betonelementerne stå i fuld byggehøjde på 6.-7. etager, og det bliver første synlige tegn på, at Aabybro nu også skal vokse opad og ikke kun udad.

Flere parkeringspladser
Under renoveringen af centret bliver nogle få af de nuværende parkeringspladser inddraget. Men på sigt kommer der flere parkeringspladser i centret end i dag.

Allerede når Rema står klar til maj, vil der blive omkring 100 ekstra parkeringspladser i centret, og dermed kommer der bedre muligheder for at finde en parkeringsplads, end i dag.

I sommeren 2021 forventes det, at håndværkerne lægger sidste hånd ombygningen af 1. etape af centret. I den periode vil udearealerne ligeledes blive gjort færdige.