Nyt system i den Digitale Pladsanvisning

Den Digitale Pladsanvisning er midlertidig lukket i perioden 9. april 2021 kl. 14.00 til den 19. april kl. 10.00 på grund af omlægning til nyt institution-system.

I samme forbindelse vil alle PBS aftaler blive afmeldt, og derfor vil alle forældre (ultimo maj måned) modtage et Girokort i deres e-Boks vedr. betaling for juni måned, som så skal tilmeldes PBS igen, hvis man ønsker det.


Har du brug for at kontakte pladsanvisningen kan du sende mail via følgende link: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/kontakt-kommunen/kontakt/