Nyt samarbejde mellem ”Bevæg Dig For Livet Parasport & Idræt for sindet” og Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune indgår nu et samarbejde om at oprette en idrætsforening for psykiske sårbare borgere i kommunen. Initiativet er en del af projekt ”Parasport & Idræt for sindet”, som otte øvrige nordjyske kommuner også deltager i.

Med samarbejdet tager Jammerbugt Kommune initiativ til at opstarte en idrætsforening, som primært henvender sig til borgere med psykiske udfordringer, men som også andre borgere kan benytte. I den forbindelse skal der stiftes en bestyrelse med 5 til 7 borgere, der i samarbejde med en kommunal koordinator skal drive foreningen.

”Jeg ser frem til samarbejdet med Bevæg Dig For Livet Parasport & Idræt for sindet (BDFL), de har stor erfaring med opstart af idrætsforeninger for sårbare borgere. Vi ser det som en oplagt mulighed for at gøre en ekstra indsats for at skabe større lighed i sundhed både for sårbare borgere, men også for andre der gerne vil være en del af projektet”, udtaler Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Foreningen vil fra start holde til i Birkelse skoles lokaler, hvor der allerede er et træningstilbud. Samtidig er det planen også at oprette et støttekorps i form af frivilligt socialt arbejde. I opstarten vil BDFL bistå Jammerbugt Kommune med rådgivning og mulighed for medfinansiering af idrætsredskaber og opstartsaktiviteter.

”Vi ser frem til samarbejdet med blandt andre DGI Nordjylland, som vi allerede har gode samarbejdsrelationer med. Med det nye initiativ når vi ud til en gruppe borgere, som vi ellers har svært ved at nå ud til, og som med denne indsats får bedre muligheder for at dyrke idræt i en foreningssammenhæng”, siger Helle Bak Andreasen, der er formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Flere sidegevinster

Initiativet kan også få positiv indflydelse på målgruppens mulighed for at få eller beholde et arbejde.

”Der er ingen tvivl om, at kommunens deltagelse i foreningslivet er med til at øge mulighederne for at få og beholde et job. At være aktiv og være del af et fællesskab øger den mentale sundhed for alle, og i det konkrete tilfælde kan det være med at give nogle af vores sårbare borgere større mod på arbejdslivet, som er en anden form for fællesskab”, tilføjer formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen.