Nyt EU-projekt skal styrke naturgenopretning i ådale

Otte kommuner i det nord- og midtjyske (Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Viborg, Randers og Skive) har i samarbejde med landbruget og Naturstyrelsen fået godkendt et projekt, der blandt andet skal gøre naturpleje til en bedre forretning for landmanden.

Projektet er målrettet sjælden og sårbar natur. Det gælder primært ådalene i 11 ’Natura 2000-områder’, og det bliver til i alt 31 delområder fordelt på de otte kommuner.

Undervejs i projektet er det meningen, at erfaringerne med at få styrket samarbejdet mellem landmænd og lokalsamfund om naturgenopretning i ådale også skal bidrage til, at der kommer rigere plante- og dyreliv i andre ådale i landet.

Projektet med undertitlen ”Landmanden som naturforvalter”, er finansieret af EU-Kommissionens LIFE-program, og er et såkaldt ’integreret naturprojekt’. Derfor favner projektet bredt og omfatter forskellige emner som; bedre rammevilkår for landbruget og naturgenopretning, fordele for udvikling i landdistrikterne samt vandmilijø og klimamål. Virkemidlerne i projektet vil være jordfordeling, hydrologi, dannelse af græsningslaug, afsætning af kød fra dyr, der afgræsser naturarealer og optimering af landbrugsstøtteordninger og lovgivning.

”I Jammerbugt Kommune har vi i mange år samarbejdet med landbruget om naturpleje som en rentabel driftsgren. Vi har sammen med landmænd og landbrugsforeninger udfordret love og regler inden for støtteordninger. Naturen er vigtig for os alle, men det skal også være attraktivt for landbruget at lave naturpleje. Vi glæder os over at være med i LIFE IP, hvor vi kan bidrage med vores viden og være til at demonstrere nye løsninger og sætte naturen på dagsorden som et samfundsgode og hermed understøtte til mere liv på landet og gang i vores landdistrikter”, udtaler Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Det samlede beløb til projektet er 130,5 mio. kr. EU betaler 60% af beløbet, den statslige medfinansiering er på 33 mio. kr., mens kommunerne samlet set lægger 8 mio. kr. i projektet. Resten finansieres af Aage V. Jensens Fond og 15. Juni Fonden.

Projektet starter officielt 1. januar 2018, og strækker sig over godt otte år.