Nye afdelingsledere for Handicap/Sundhed og Psykiatri/Sundhed

For at styrke driften og udviklingen af bo- og værestederne i psykiatrien og inden for handicapområdet, er der fra marts ansat to nye afdelingsledere i Jammerbugt Kommune.

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat to nye ledere der fremadrettet skal have ansvaret for Psykiatrien og Sundhed samt Handicap og Sundhed. 

Mia Nikolajsen bliver afdelingsleder for Handicap og Sundhed. Hun er 38 år og har en bred tværfaglig ledelseserfaring i en kommunal forvaltning. Hun har gennem de sidste seks år været afdelingsleder i Ungeenheden i Frederikshavn, med ansvar for en stor myndighedsafdeling inden for beskæftigelse, social og ydelsesområdet. I juni 2018 afsluttede hun diplomuddannelse i ledelse (HD) ved Aalborg Universitet. Mia har tidligere stor erfaring indenfor handicap- og psykiatriområdet.

Mia vil fra 1. marts 2020 overtage det drifts- og udviklingsmæssige ansvar for følgende tilbud; Solkrogen, Krabben, Poppelhuset og Egehuset i samarbejde med de ledere, medarbejdere, brugere og interessenter der er tilknyttet området. Og vil ligeledes indgå i den samlede drift og udvikling af et samlet Sundhed og Handicapområde.

Afdelingsleder for Psykiatri og Sundhed bliver Niels-Jacob Ulstrup. Han er 44 år, han og har siden 2012 været Forstander for Specialinstitutionen VoksenBøgen i Aalborg Kommunes Center for Sociale Indsatser. Tidligere har han arbejdet som afdelingsleder for Dagbehandlingen/Specialskoletilbuddet Sulsted Landevej og Ungehuset i Aalborg kommune (2005 til 2012) og som pædagog i Aalborg Kommunes Ungdomscenter (2000 til 2005). Han er uddannet pædagog fra Ranum Statsseminarium og har fra 2009 til 2018 gennemført hhv. Aalborg kommunes Lederuddannelse(COK), Diplomuddannelsen i ledelse/DIL(UCN), Master of Public Governance/MPG (AAU), samt Ledertalentuddannelse Nord(LEAD).

Niels- Jacob vil fra 1. marts 2020 overtage det drifts- og udviklingsmæssige ansvar for følgende tilbud; Bo-støtten, de 4 væresteder, Toftehøj og Sundhedsteamet i samarbejde med de ledere, medarbejdere, brugere og interessenter der er tilknyttet området. Og vil ligeledes indgå i den sammenhængende drift og udvikling af et samlet Sundhed og Handicapområde.  

"Det er med stor glæde og tilfredshed, at jeg endelig kan melde de nye afdelingsledere ud og på den måde byde dem velkommen i organisationen med virkning fra 1. marts 2020", udtaler Sundhed og Handicapchef Carsten Kaalbye.