Ny direktør til Vækst- og Udviklingsforvaltningen

Peter Albeck Laursen er netop ansat som direktør for Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Det er en forvaltning, han kender godt.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der torsdag aften besluttede at ansætte Peter Albeck Laursen som ny direktør i Jammerbugt Kommune. Han indtræder i stillingen som øverste ansvarlige for Vækst- og Udviklingsforvaltningen 1. august 2021.

Det er en kandidat med solid erfaring, der nu træder ind i direktørkredsen i kommunen. Fra kommunesammenlægningen var Peter Albeck Laursen forsyningschef, det blev kort efter udvidet til også at omfatte ansvaret for det tekniske område. Fra 2009 til i dag, har han sideløbende med sin rolle som Teknik- og Forsyningschef været direktør i det kommunale forsyningsselskab, Jammerbugt Forsyning A/S.

I løbet af sine ansættelser har Peter Albeck Laursen to gange været konstitueret direktør for forvaltningen. Senest siden april i år efter tidligere direktør, Thomas Krarup, rejste til Randers.

”Med Peter får vi en dygtig direktør, der kender kommunen indgående både på faglige og organisatoriske niveau. Han har vist ad to omgange, hvor han har været konstitueret direktør, at han bestrider posten. Han er professionel i samarbejdsrelationer internt i organisationen og eksternt, og tænker på tværs af organisationen. Både jeg og resten af kommunalbestyrelsen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Peter og Vækst- og Udviklingsforvaltning”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Inden sin ansættelse i Jammerbugt Kommune var Peter Albeck Laursen først miljøsagsbehandler og senere Teknisk Chef i den tidligere Fjerritslev Kommune. Han ser frem til at fortsætte sit virke i afdelingen.

”Vækst og Udviklingsområdet har været omdrejningspunktet i mit arbejdsliv de sidste mange år, og jeg ser frem til at udvikle området. Både i den tværgående opgaveløsning i direktionen, i samarbejdet og betjeningen af Teknik og Miljøudvalget og Kultur-, Fritid- og Landdistriksudvalget, og i et tillidsfuldt samarbejde med kompetente og engagerede medarbejdere”, fortæller Peter Albeck Laursen.

Peter Albeck Laursen er 59 år, bor i Aalborg med sin kæreste og har to døtre. I sin fritid driver han en privat hestepension, og nyder at ride på islandske heste og gå på jagt.