Ny daginstitution i Jetsmark hedder Børnehuset Bugten

Forældrebestyrelsen i den nye daginstitution i Jetsmarkområdet besluttede torsdag aften, at institutionen skal hedde Børnehuset Bugten.

”Navnet er valgt på grund af nærheden til hav og strand og selvfølgelig med en reference til Jammerbugten, som jo også er kommunens navn”, udtaler overordnet dagtilbudsleder Louise Jæger Jeppesen.

Børnehuset Bugten er den del af de samlede ændringerne i dagtilbudsstrukturen, der blev besluttet tilbage i 2016. Daginstitutionen kommer til at ligge i den hidtidige SFO-bygning ved Skolecenter Jetsmarks Pandrupafdeling og bliver normeret til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Selve oprettelsen af en vuggestue i Jetsmark blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018.

”Med oprettelsen af en vuggestue i Jetsmark er der nu, i lighed med mange af de øvrige byområder i Jammerbugt Kommune, mulighed for, at forældrene kan vælge mellem kommunal dagpleje og vuggestue. Det blev udtrykt som et generelt ønske i dialogprocessen med forældrene i forbindelse med fastlæggelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015”, udtaler Børne- og Familieudvalgsformand Ulla Flintholm.

Det nye Børnehuset Bugten træder i stedet for Kaas og Cannerslundsvejens børnehaver, som begge lukker.

SFO-bygningen er i øjeblikket ved at blive ombygget, og kommer til at rumme både børnehave og vuggestue. Ombygningen forventes færdig midt i juni, og herefter flytter børn og personale fra Kaas og Cannerslundsvejens Børnehaver ind i det nye Børnehuset Bugten i løbet af juni/juli.

Allerede fra onsdag 18. april 2018 kunne forældre skrive deres børn op til den kommunale vuggestue i Børnehuset Bugten.

Opskrivning til vuggestuen foretages på www.jammerbugt.dk/digitalpladsanvisning