Ny børne- og familiedirektør i Jammerbugt Kommune

Peter Mikael Andreasen tiltræder 1. oktober 2018 som direktør for Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

En enig kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune besluttede torsdag aften at ansætte Peter Mikael Andreasen som ny direktør for kommunens Børne- og Familieforvaltning, der omfatter skole- og dagtilbudsområdet samt familie- og forebyggelsesområdet.

”Med Peter Mikael får vi en kompetent og initiativrig leder med stor ledelseserfaring fra politisk styrede organisationer. Jeg tror på, at han kan videreføre de mange udviklingsprojekter i forvaltningen og styrke samarbejdsrelationerne med både medarbejdere, borgere og politikere. Jeg ser frem til samarbejdet med Peter Mikael”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Den nye direktør kommer fra en stilling som familie- og forebyggelseschef i Vejle Kommune. Tidligere har han været centerchef for Familie- og Handicap i Rebild Kommune og afdelingsleder i Børne- og Familierådgivningen i Herning Kommune. Derudover har han erfaring fra skoleområdet både som skolelærer og viceskoleleder.

Peter Mikael Andreasen glæder sig til at videreføre det strategiske arbejde med børne- og familieområdet i Jammerbugt Kommune.

”Jeg ser frem til at arbejde med hele børne- og familieområdet i en større sammenhæng. Børn og unges uddannelse og dannelse er vigtigt, og ikke mindst at støtte børns læring uanset deres udgangspunkt. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for det tværprofessionelle samarbejde, så der kan komme endnu mere fokus på tidlig indsats og forebyggelse.
Samtidig er Jammerbugt en spændende kommune, der tør tænke anderledes i forhold til at opretholde lokale skoler”, siger Peter Mikael Andreasen.

Peter Mikael Andreasen har en diplomuddannelse i almen pædagogik suppleret med uddannelse i offentlig ledelse. Desuden er han læreruddannet fra Skive Seminarium.

Peter Mikael er 51 år og bor i Randers med Dorthe. Han har tre børn i alderen 20-23 år.

Han afløser Jan Lund-Andersen, som 1. juni 2018 tiltrådte en direktørstilling i Skive Kommune.