Nu lempes restriktionerne i Jammerbugt 👍

Sundhedsmyndighederne har på baggrund af nyeste data for smittespredning og sekventering af positive prøver fundet basis for en lempelse af langt de fleste restriktioner i Jammerbugt Kommune. Hovedparten af lempelserne vil være gældende fra 19. november 2020.

Der er følgende undtagelser:

- åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft 20. november

- åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft 20. november

- muligheder for forsamlinger, som træder i kraft 20. november

- åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft 20. november

For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag 23. november.

Jammerbugt.dk vil løbende blive opdateret.

Se mere hos Sundheds- og Ældreministeriet https://bit.ly/3kHWOGB. Fakta ark om lempelserne: https://bit.ly/36Mbm3e