Mobilmasten er ved at blive rejst på Gjøl

KPR Towers A/S er lige nu i gang med at rejse mobilmasten ved Gjøl Kraftvarmeværk.

Den ny 48 meter høje telekom-mast kommer til at sikre bedre dækning i området om kort tid.

Den bedre dækning kommer til at betyde meget for både beboere på Gjøl, virksomheder, turister og for hjemmeplejens arbejde, når de laver registreringer efter besøg hos borgerne.

Kraftvarmeværket på Gjøl udlejer en mindre jordlod til KPR Towers, hvor den 48 meter høje gittermast med antennesystemer skal stå.