Midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, bosteder mv.

De midlertidige besøgsrestriktioner medfører, at besøg på ovenstående lokaliteter så vidt muligt skal foregå på udendørs arealer.

Kommunalbestyrelsen har efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 11. juni 2020 fortsat udstedt midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre. Foruden kommunale og private plejecentre omfatter restriktionerne også kommunale og private aflastningspladser, plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus/COVID-19.

De midlertidige besøgsrestriktioner medfører, at besøg på ovenstående lokaliteter så vidt muligt skal foregå på udendørs arealer. Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, medmindre der er tale om en kritisk situation, eller at besøget ikke kan foregå udendørs. Beboere som af helbedsmæssige årsager, eller på grund af at der ikke er de fysiske rammer til at modtage besøg udendørs, kan have besøg indendørs af 1-2 faste kontaktpersoner.
Vi kan på alle otte plejecentre i Jammerbugt Kommune tilbyde udendørs besøgsfaciliteter.

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. I disse tilfælde vil relevante pårørende blive kontaktet af det enkelte plejecenter.

For at sikre at besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde, gælder følgende fortsat for plejecentrene:

  • Alle besøg aftales på forhånd med det pågældende plejecenter (se kontaktinfo i tabellen nedenfor)
  • Det er ikke tilladt at besøge plejecenteret, hvis man har symptomer på sygdom
  • Det er vigtigt, at man som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens gældende regler om forebyggelse af smitte. Disse kan findes her: https://www.sst.dk/da/corona

Besøg tilrettelægges som udgangspunkt i dagtimerne mellem kl. 10-14 på hverdage eller efter aftale i særlige tilfælde.

Påbuddet er indtil videre gældende indtil 20. september 2020.

Kontaktinformationer til besøgsaftale

Det er muligt af aftale besøg via telefonnummer i tidsrummet 10-14 på hverdage.

Plejecenter

Centerleder

Telefon           

 

Plejecenter Solbakken  

Lone Madsen

4191 1404

 

Pandrup
Plejecenter

Ditte Lorentzen

4191 1844

 

Kaas
Plejecenter

Camilla Vinther

4191 3749

 

Saltum
Plejecenter

Personaletelefon

4191 3750

 

Solgården
Plejecenter

Udsigten

Solglimt

Kildevæld

Demensafsnit
(Oasen, Karnappen og Lunden)

4145 3430

6195 2007

6195 2008

6195 2009

 

 

Aabybro
Plejehjem

Gitte Olenius

Rikke Rodkjær

2480 2735

2480 2735

 

Birkelse
Plejecenter

Karin Nielsen

9824 3100  tast 1

 

Brovst
Friplejehjem

Trine Jespersgaard Christensen   

7262 5700

 

 

Du kan læse mere om påbudet fra Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende hjemmeside:

https://stps.dk/da/nyheder/2020/lempelse-af-besoegsrestriktioner-paa-blandt-andet-plejehjem-og-sygehuse-covid-19/