Midlertidig indefrysningsordning af grundskyld 2018-2020

Borgere, som skal betale mere i grundskyld (ejendomsskat), vil få indefrosset en del af deres grundskyld for 2018.

Det betyder, at den enkelte ejer ikke skal betale noget nu. I stedet får ejerne et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er trukket fra i opkrævningerne, som sendes ud. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Hvorfor indefrysning?
Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at Jammerbugt Kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Ordningen skal være enkelt, og derfor kan ejere ikke – ifølge loven - fravælge indefrysning eller vælge at indfri lån i perioden 2018-2020.

Grundskylden for første halvår 2018 er blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får alle indefrosset det beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Skifte af ejer af ejendomme
Hvis en ejendom skifter ejer, skal den tidligere ejer betale det indefrosne beløb. I sådanne tilfælde vil de tidligere ejere automatisk modtage opkrævningen fra Jammerbugt Kommune. Hvis den nye ejer af en ejendom er ægtefællen, vil vedkommende overtage lånet.

Alle modtager en årlig opgørelse, som viser det indefrosne beløb pr. år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.