Medarbejderne i Jammerbugt Kommune arbejder på tværs

Siden KL og de faglige organisationer vedtog fælleserklæringen, der skal sikre fleksibilitet mellem faggrupper på arbejdsmarkedet, har Jammerbugt Kommune haft travlt med at kortlægge kapacitet, behovet for ekstra timer, og planlægge uddannelse. De første medarbejdere i kommunen er allerede i gang.

Som alle landets kommuner står Jammerbugt Kommune i en helt særlig situation. Håndteringen af coronakrisen betyder store ændringer i arbejdsdagen og arbejdsopgaverne.

På nogle områder løber medarbejderne ekstra hurtigt. Det gælder for eksempel sundheds- og ældreområdet. Med afsæt i fælleserklæringen får medarbejderne nu en hjælpende hånd fra kolleger. Det kommer til at gøre en stor forskel for borgerne i forhold til rengøring, hjælp med vasketøj og mad.

”Da fælleserklæringen var en realitet, gik vi hurtigt i gang med at få overblik over og struktur på, hvilke serviceområder, der har behov for ekstra hænder, hvilke opgaver, der er behov for hjælp til, og hvilke medarbejdere fra andre afdelinger, der har hænder, som kan hjælpe. Herefter gik vi i gang med at opkvalificere medarbejderne i forhold til de opgaver, som de skal i gang med at varetage. Vi har set stor velvillighed blandt medarbejderne til give sig i kast med nye opgaver. Det viser mig, at medarbejderne i Jammerbugt Kommune står sammen, og det gør mig stolt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

De første medarbejdere, som er i gang med at uddanne sig til at kunne varetage andre funktioner, er fra kommunens dagtilbud og kantiner, hvor nogle funktioner er lukket ned. Deres oplæring startede torsdag og fredag i uge 14. Og formålet er, at de i løbet af kort tid kan varetage opgaver inden for rengøring og praktisk hjælp til ældre og på plejecentre.

De ”nye” kolleger bliver knyttet til en erfaren medarbejder fra plejeområdet, så oplæringen sker i trygge rammer. Samtidig giver den ordning tryghed og sammenhæng for både medarbejderen og borgeren.

Desuden er kommunens sundhedsplejersker nogle af de første til at uddanne sig til andre opgaver, så de kan træde til og løse andre typer af sygeplejefaglige opgaver, blandt andet på ældreområdet.

”Vi trækker ekstra ressourcer ind fra andre områder, så vi får løst så mange af de kritiske opgaver som overhovedet muligt. Jeg sætter stor pris på den fleksibilitet og imødekommenhed, vi ser hos vores medarbejderne i denne tid. De er med til at gøre en unik forskel for borgerne. Det er dejligt at se, at det tværgående samarbejde i kommunen fungerer i en situation som denne”, siger Mogens Christen Gade.

 

Fakta: Områder hvor personale er under uddannelse

På seniorområdet er:

  • Fem skolesundhedsplejersker og en ergoterapeut fra hjemmeplejen, som er oplært i de specifikke funktioner i sygeplejen
  • Tre medarbejdere fra ejendomsservice, der til hverdag betjener kantinerne, er i oplæring på seniorområdet
  • 39 medarbejdere fra skoler og dagtilbud i løbet af de kommende dage under oplæring til funktioner inden for seniorområdet
  • 15 medarbejdere fra Sundhed og Arbejdsmarked, særligt sundhedspersonale, bliver klar til at træde ind efter påske.

På Handicapområdet er:

  • Otte medarbejdere fra aktivitets- og samværstilbud Hjortdal og værestederne under oplæring til funktionerne på bosteder inden for Sundhed og Handicap
  • 10 medarbejdere fra Sundhed og Arbejdsmarked, særligt med pædagogiske baggrund, bliver klar til at træde ind efter påske

Og yderligere ressourcer er til rådighed fra onsdag efter påske, hvor der ikke mere skal være særligt kontrol ved indkørsel til genbrugspladser.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000