Markant fald i CO2-udledningen i Jammerbugt Kommune

I Danmark er Jammerbugt Kommune en af kommunerne med den laveste CO2-udledning fra energisektoren målt pr. indbygger.

Det viser udviklingen i kommunens energiregnskaber. I energiregnskabet fra 2010 havde hver indbygger en udledning på 6,4 tons, mens energiregnskabet seks år efter viste, at CO2-udledningen pr. indbygger var faldet til 2,1 tons. Dermed har Jammerbugt Kommune reduceret CO2-udledningen med 68% på seks år.

”Som klimakommune har Jammerbugt forpligtet sig overfor Danmarks Naturfredningsforening til at reducere CO2-udledningen med 2% pr. år. Derfor er det glædeligt, at vi nu ni år efter, vi indgik aftalen, er en af de kommuner i Danmark, der har den laveste udledning pr. indbygger”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Ud over aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, indgik Jammerbugt Kommune i december 2015 i et verdensomspændende klimasamarbejde via Compact of Mayors.

CO2-udledninger fra energisektoren:

Figuren viser, at Jammerbugt Kommune gået fra at være netto-importør af el til at være netto-eksportør af el, og dermed er CO2-udledningen fra energisektoren faldet med 68 % i den periode.

Flere muligheder for reduktion i CO2-udledning

Solcelleanlæg er endnu en mulighed for at reducere CO2-udledningen. Pt. har Jammerbugt Kommune modtaget ønsker om at opsætte flere markbaserede solcelleanlæg. Hvis anlæggene bliver godkendt, vil de kunne bidrage med en elproduktion på 300 TJ/år, hvilket svarer til ca. 24.200 husstandes forbrug pr. år.